Reading materials

On this page, you can find links to books, articles and other sources about urban gardening. These are not texts about how to garden, but scholarly studies on urban gardening and its role in the lives of urbanites. For the time being, we provide references of (and links to) the texts we have published so far with friends and colleagues who are interested in the issue. In the near future, we are going to add a list of other references in the form of annotated bibliography.

We have published (so far):

Gibas, Petr, and Irena Boumová. 2020. The Urbanization of Nature in a (Post)Socialist Metropolis: An Urban Political Ecology of Allotment Gardening. International Journal of Urban and Regional Research 44(1), 18-37. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12800.

Gibas, P. 2019. Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek‘ [Rhythms of building and caring / Geography of allotment gardeners]. In. L. Pospíšilová a R. Osman (eds) Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti, 251-274. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-2464-255-0.

Samec, T., Gibas, P. 2018. Urban Political Ecology of Worth and Value: Enacting Allotments in Media Discourse. Space & Culture, published online before print (October 20, 2018), https://doi.org/10.1177/1206331218806169.

Gibas, P. 2018. Zahrádkové osady jako prostor soukromý, veřejný, nebo jiný? O neoliberalizaci správy městského prostoru [Allotments as a privat, public or other space? On neoliberalization of urban space governance]. In. P. Kratochvíl (ed) Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín, 123-135. Praha: Artefactum. ISBN 978-80-88283-18-8.

Gibas, Petr (ed.), Irena Boumová, Tomáš Samec. 2016. Zahrádkaření v tisku a plánech: Pražské zahrádkové osady pohledem územního plánování a médií. [Gardening in press and plans: Prague allotments from the persúective of urban planning and media] Informational brochure, published in Prague by The Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences

Gibas, Petr, Arnošt Novák et al. 2013. Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?  [Prague allotments: Shadows of the past, or glimpse of the future?] Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-87398-30-2.

Gibas, Petr, Karolína Pauknerová. 2011. The struggle over nature and relaxation in (sub) urban space: the case of garden colonies in Kbely, Prague 19. Lidé města/Urban people 13 (2), 221-233.

Gibas, Petr. Falešná zeleň a rajské zahrady [False greenery and gardens of eden], A2 2011/19.

Gibas, Petr, Karolína Pauknerová a Bedřich Čížek. 2010. Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze [Oasis of calm or paradise for golfers? Gardeners and post-socialist transformation (not only) in Prague]. In Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě, B. Soukupová et al., 175-186. Praha: FHS UK.