Četba o zahrádkách a jejich výzkumu

Na této stránce najdete odkazy na knihy, články a další zdroje, které pojednávají o městském zahrádkaření. Nejsou to texty o tom, jak zahrádkařit, ale odborné studie o zahrádkaření a jeho roli ve městě a v životě obyvatel města. Zatím zde uvádíme odkazy na texty, které jsme napsali a opublikovali s kolegy, kteří se o zahrádkaření také zajímají. Výhledově doplníme i anotovaný seznam odborné literatury, české, ale zejména zahraniční.

Napsali jsme (zatím):

Gibas, Petr, and Irena Boumová. 2020. The Urbanization of Nature in a (Post)Socialist Metropolis: An Urban Political Ecology of Allotment Gardening. International Journal of Urban and Regional Research 44(1), 18-37. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12800.

Gibas, P. 2019. Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek‘. In. L. Pospíšilová a R. Osman (eds) Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti, 251-274. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-2464-255-0.

Samec, T., Gibas, P. 2018. Urban Political Ecology of Worth and Value: Enacting Allotments in Media Discourse. Space & Culture, published online before print (October 20, 2018), https://doi.org/10.1177/1206331218806169.

Gibas, P. 2018. Zahrádkové osady jako prostor soukromý, veřejný, nebo jiný? O neoliberalizaci správy městského prostoru. In. P. Kratochvíl (ed) Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín, 123-135. Praha: Artefactum. ISBN 978-80-88283-18-8.

Gibas, Petr (ed.), Irena Boumová, Tomáš Samec. 2016. Zahrádkaření v tisku a plánech: Pražské zahrádkové osady pohledem územního plánování a médií. Informační brožura, v Praze vydal Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Gibas, Petr, Arnošt Novák et al. 2013. Pražské zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-87398-30-2.

Gibas, Petr, Karolína Pauknerová. 2011. The struggle over nature and relaxation in (sub) urban space: the case of garden colonies in Kbely, Prague 19. Lidé města/Urban people 13 (2), 221-233.

Gibas, Petr. Falešná zeleň a rajské zahrady, A2 2011/19.

Gibas, Petr, Karolína Pauknerová a Bedřich Čížek. 2010. Oáza klidu nebo ráj golfistů? Zahrádkáři a postsocialistická transformace (nejen) v Praze. In Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě, B. Soukupová et al., 175-186. Praha: FHS UK.