Zkoumáme zahrádky a městské zahrádkaření

Vítejte na stránkách výzkumného projektu Mezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho urbánní dopady pohledem městské politické ekologie.

V rámci tohoto projektu se výzkumníci Sociologického ústavu Akademie věd ČR zaměřují na otázky spojené s městským zahrádkařením. Zkoumáme pražské zahrádkové osady a zajímá nás, jak se zahrádkaření jako každodenní aktivita obyvatel města proměnila v posledních desetiletích spolu s celospolečenskými změnami zapříčiněnými pádem socialismu.

  • V jakém vztahu je každodenní zkušenost zahrádkaření a pocitu domova ve městě?
  • Jak se k sobě mají zahrádky v zahrádkových osadách a ostatní městská příroda?
  • Jaký je přístup územního plánování a politik rozvoje města k zahrádkám a jak se tento přístup proměnil v čase?
  • A proč vůbec lidé ve městech zahrádkaří?

To jsou jen některé z otázek, kterými se zabýváme.