O nás

Výzkum je realizován pracovníky oddělení socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Pro více informací o vědecké činnosti oddělení i jeho členů navštivte jeho webové stránky.

 

Petr Gibas

Petr Gibas - foto

Petr Gibas, MSc., vystudoval geografii města na University College London v Londýně, v současnosti dokončuje doktorát z antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se zabývá post-socialistickou (post)industriální krajinou, její estetikou a estetizací. Jeho odborný zájem pokrývá otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení, studium materiální kultury domova, problematika mimo-lidského ve společenských vědách, fenomenologická geografie a v neposlední řadě město, jeho plánování a vyjednávání městských prostor, zejména těch spojených s prožitkem domáckosti. Proto se v současnosti věnuje výzkumu zahrádkových osad a spolupracuje na výzkumu bezdomovectví (v Praze a Plzni). Je spolueditorem knih Nonhumans in Social Science: Animals, Spaces, Things (2011), Nonhumans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies (2014) a spolu s kolegy a kolegyněmi z Fakulty humanitních studií vydal knihu o pražských zahrádkových osadách Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? (2013).

V projektu se věnuje zejména terénnímu výzkumu - provádění rozhovorů, (zúčastněné) pozorování, terénní průzkum a fotografie.

kontakt: petr.gibas@soc.cas.cz

 

Irena Boumová

Petr Gibas - foto

Ing. arch. Irena Boumová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní program Architektura a urbanismus na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Zabývá se teorií architektury se zaměřením na problematiku bydlení. Konkrétně ji zajímají otázky prostorového uspořádání obytného prostředí a jeho proměny.

V projektu se zaměřuje na změny v přístupu územního plánování k městské přírodě.

kontakt: irena.boumova@soc.cas.cz

 

Tomáš Samec

Tomáš Samec - foto

Mgr. Tomáš Samec je doktorandem sociologie na Fakultě sociálních věd, Univerzity Karlovy v Praze a odborným pracovníkem v oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Specializuje se na propojování různých přístupů k analýze textů (diskuzivní, narativní a obsahová) a na kvalitativní metody společenskovědního výzkumu. V současnosti se věnuje hlavně otázce legitimizace různých forem dluhu a závazku v kontextu bydlení (hypotéční úvěry, rodinné půjčky a dary).

V projektu se zabývá zejména diskurzivní analýzou novinových článků o zahrádkových koloniích a zahrádkaření z období socialismu a post-socialismu.

kontakt: tomas.samec@soc.cas.cz