Výzkum v archivu Institutu plánování a rozvoje

Začali jsme provádět archivní výzkum. Díky vstřícnosti pracovníků archivu při Institutu plánování a rozvoje jsme získali řadu materiálů k plánování zahrádkových osad, městské přírody i územnímu plánování Prahy obecně. Než budeme pokračovat v jiných archivech, čeká nás zpracování získaných plánů, map a průvodních zpráv. Cílem je porozumět tomu, jak se k zahrádkovým osadám a městskému zahrádkaření v Praze přistupovalo v druhé polovině 20. století, k jakým změnám v přístupu došlo a jak se tyto změny promítly do územních plánů a studií, ale i do jazyka, jakým se o zahrádkaření a zahrádkových osadách oficiálně promlouvalo.

Že archivní výzkum a následná analýza archivních materiálů může být i docela barevná aktivita, ukazuje malá fotogalerie výřezů z map, kterým se nyní věnujeme.

Galerie: 
Vvýřez z „podrobného územního plánu zahrádkové kolonie“, ÚHA 1957
Výřez z mapy k návrhu výhledového stavu zahrádkových osad do roku 1985, ÚHA 1970
Výřez z mapy ke generelu jedné pražské zahrádkové osady, ÚHA 1963

Sdílet